WIZJA

Perspektywą i celem Domu Modlitwy Katowice 24/7 jest życie w Bożej obecności w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale.

SŁOWO BOŻE

Słowo Boże jest odwieczną wypowiedzią Ojca uosobioną w Jego Synu. Odkrywamy Słowo jako zamierzony przez Boga, żywy i skuteczny sposób komunikacji z człowiekiem w mocy Ducha Świętego. Przez Słowo objawia On prawdę o Bogu i Jego priorytetach, o nas i innych wokół nas – uczy właściwych proporcji i nadaje właściwą perspektywę. Słowo posiada moc sprawczą, jako miecz obosieczny zdolne pracować jednocześnie w naszym wnętrzu i w rzeczywistości zewnętrznej. Jest jednym z głównych narzędzi przemiany naszej ziemskiej mentalności w mentalność królestwa Bożego, dlatego pragniemy, aby kształtowało nasze myśli, pouczało, korygowało, porządkowało oraz poszerzało nasze serca i wzmacniało wiarę. Każdego dnia poświęcamy czas na zgłębianie Słowa Bożego.

UWIELBIENIE

Uwielbienie wypływa z przebywania z Bogiem, ściśle złączone jest z objawieniem Bożego zamysłu w Słowie Bożym oraz uwielbieniem. Kiedy rozpoznajemy Kim jest Bóg i jaki jest, wyraźnie widzimy jak my sami oraz rzeczywistość wokół odbiegamy od Jego standardów. To rodzi wołanie o nawrócenie – zmianę, wzbudza współodczuwanie i współcierpienie z udręczoną ludzkością w poszczególnych obszarach życia oraz prowadzi do pokuty. Wstawiennictwo jest współudziałem w misji Jezusa jedynego Pośrednika, który wstawia się za nami u Ojca oraz drogą naśladowania Go poprzez obmywanie modlitwą zranionych, chorych i grzesznych obszarów Kościoła i całego świata. Uczymy się tym samym zależności od Boga i udziału w tajemnicy Jego dynamiki, Jego czasu i Jego środków. 
To wszystko wzmaga ufność, wiarę i pewność, że Bóg wysłuchuje i realizuje szerszy zamysł obejmujący całe Ciało Chrystusa gromadząc modlitwy całego Kościoła. Szczególne miejsce w domu modlitwy zajmuje wołanie Jezusa: „wszyscy stanowili jedno” J17,21 – dlatego wytrwale modlimy się o jedność chrześcijan oraz za nieodwołalnie wybrany przez Boga Izrael.

WSTAWIENNICTWO

Wstawiennictwo wypływa z zetknięcia się z Bogiem i Jego wspaniałością, jest postawą zachwytu nad Jego innością, pięknem i mądrością, wielkodusznością i potęgą oraz niezliczonymi atrybutami Wszechmogącego. Wyraża proporcje stworzenia wobec Stwórcy i pozwala nam porzucić siebie jako centrum na rzecz prawdziwego, jedynego Pana Wszechświata, wobec którego stajemy z pustymi rękami. Jest darem uczestnictwa w nieustannej wdzięczności, wywyższeniu, chwale Boga żywego przez wszystko, co żyje na ziemi i w niebie. Praktykujemy wspólnotową modlitwę uwielbienia opartą i wypływającą ze Słowa Bożego ożywionego Duchem, czytając, wypowiadając i śpiewając biblijne fragmenty lub parafrazy oraz pieśni podczas poszczególnych spotkań modlitewnych.

WSPÓLNOTA

Wspólnota jaką jesteśmy oparta jest na dobrowolności i zaufaniu. Łączy nas pragnienie modlitwy, oddawania chwały Bogu oraz wstawiania się za innymi. Doświadczamy działania Słowa Bożego w realnym kształtowaniu naszych wzajemnych relacji, w profilowaniu postawy otwartości, przejrzystości, akceptacji, przebaczenia, dźwigania brzemion innych. Uczymy się wrażliwości i gotowości na wolę Ojca oraz odkrywamy tożsamość, powołanie i dary, jakie każdy otrzymał, rozwijając je we wspólnocie Kościoła. Tworzymy zespół realizujący dom modlitwy poprzez ofiarowanie czasu (biorąc odpowiedzialność za dyżury modlitewne), zdolności (nauczanie, twórczość, umiejętności techniczne, organizacyjne itd.), finansów (dziesięcina i jałmużna).